Gå direkt till innehåll
Under grupparbetet utbytte deltagarna erfarenheter kring pandemieffekter och hur ledningssystemet kan bidra till företagets utveckling.
Under grupparbetet utbytte deltagarna erfarenheter kring pandemieffekter och hur ledningssystemet kan bidra till företagets utveckling.

Nyhet -

Nätverksdagar för kunder

Risk management, nya trender på arbetsplatsen samt en utbildning i de 17 globala målen - Agenda 2030.
Det var programpunkterna på årets nätverksdagar med SamCert. Intressanta diskussioner under grupparbetet fokuserade på hur
ledningssystemet kan bidra till företagets utveckling.

”Programmet var väldigt uppskattat och alla bidrog med input i diskussionerna, konstaterar SamCerts VD

Ann-Sofie Gustafsson. ”Lärorikt” och ”inspirerande” var några av kommentarerna vi fick i feedback och alla deltagare fick ny kunskap att ta med hem till respektive företag.


Inledningsvis pratade konsulten Björn Klug om bland annat risk management i mindre bolag och gav tips på IT-säkerhet och konkreta exempel. Därefter vidtog grupparbeten i digitala grupprum på temat ”den nya arbetsplatsen” och de fem trenderna: Flexibla samarbeten, stimulerande arbetsmiljö, artificiell intelligens, säkra molnlösningar och hållbarhet.

Vi diskuterade ledningssystem och hur dessa kan anpassas för att hjälpa företagen att möta nya krav och förändringar, till exempel
pandemieffekter, fortsätter Ann-Sofie Gustafsson. Slutsatsen blev att ledningsgrupper och administrativa avdelningar inte har några större problem att bedriva verksamheten digitalt. Noterbart är att möten blev mer effektiva och att tidsbegränsade möten blev bättre. En risk som uppmärksammats är att man bokar in möten hela dagen utan paus. En fråga är också hur arbetsgivaren säkerställer att arbetsmiljön hemma fungerar. Digitala verktyg kan effektivisera försäljningen i mindre företag och försäljningsavdelningar har utvecklat sin presentationsteknik.

Säkra molnlösningar, togs också upp. Alla användare behöver kunskap om vad man köper och vad man behöver och hur dessa kunskaper och erfarenheter kan implementeras i ledningssystem och kontinuitetsplanering. Det har varit nyttigt att ha digitala möten regelbundet och utbildningar kan göras effektivare digitalt. Konsulten Eva Hellström gav deltagarna en fördjupning i Agenda 2030 och hur de 17 globala målen kan användas i hållbarhetsarbetet. Hon tog också upp hur Sveriges klimatmål står sig i relation till de
globala målen. Dagen avslutades med nyheter från SamCert och uppdateringen av handboken gällande de olika certifieringarna Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Informationssäkerhet.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Mattias Lundqvist

Mattias Lundqvist

Presskontakt Kreatör Digitalt material